Služby podpory prevádzky

Obstarávateľ: DataCentrum
Predmet obstarávania: Služby podpory prevádzky
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 1726 - MUS

II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 344 302,00 EUR bez DPH

Predmet zákazky Služby podpory prevádzky pozostáva z nasledovných služieb:

 1. Činnosti v rámci mesačného paušálu
  Na plnení činností v rámci mesačného paušálu sa budú podieľať experti v nasledovnom rozsahu človekohodín mesačne počas obdobia trvania zmluvy:
  Expert č. 1 - 42
  Expert č. 2 - 47
  Expert č. 3 - 83
  Expert č. 4 - 47
  Expert č. 5 - 40
  Expert č. 6 - 49
  Expert č. 7 - 44
  Expert č. 8 - 24
  Expert č. 9 - 44
  Expert č. 10 - 43
  Expert č. 11 - 5
  Expert č. 12 - 7
  Expert č. 13 - 5
  Expert č. 14 - 2
  Expert č. 15 - 1
  Expert č. 16 - 4
  Expert č. 17 - 1

 2. Činnosti na vyžiadanie
  Na plnení činností na vyžiadanie sa budú podieľať experti v nasledovnom predpokladanom rozsahu človekohodín počas obdobia trvania zmluvy:
  Expert č. 1 - 360
  Expert č. 2 - 288
  Expert č. 3 - 360
  Expert č. 4 - 288
  Expert č. 5 - 144
  Expert č. 6 - 288
  Expert č. 7 - 288
  Expert č. 8 - 576
  Expert č. 9 - 432
  Expert č. 10 - 432

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, povahy a množstva služieb a ostatných požiadaviek je uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so zákonom.

Nejak to tu pribúda ako huby po daždi tie obstarávania na prevádzku všetkého možného. Milióniky už zase svištia vzduchom :slight_smile:

No zadarmo to asi nikto robit nebude :slight_smile:

no prevadzku … by som ocakaval ze budu robit zamestnanci (samozrejme s vyskolenim a podporou dodavatela).

Ale DataCentrum MiFi uz 20 rokuv takto funguje. 96 vlastnych zamestnancov a VSETKY it systemy co prevadzkuju im administruju ludia od dodavatelov … Oni riesia iba procesne a projektmanazerske ulohy.
To sa nestazujem, len konstatujem. Ani neviem posudit a nemam nazor ci je to dobre, alebo zle.
Aj ked feeling je taky ze co preboha to kvantum ludi tam robi … ale je to len feeling,

1 Like