Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft

Obstarávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 913 - MSS

II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie podporných služieb softvérového produktu Microsoft Premier Support na obdobie 48 mesiacov a sú podrobne vymedzené v samostatnej časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 200 000,00 EUR bez DPH