Služby IT infraštruktúry

Obstarávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.
Predmet obstarávania: Služby IT infraštruktúry
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16902 - MSS

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 33 848 152,00 Mena: EUR bez DPH

1 Like

Koľko je na Slovensku firiem, ktoré spĺňajú podmienky účasti v častiach:
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Tipujem, že max. jedna…

Konzorcia / skupiny uchadzacov su zakazane?