Služby informačnej a dátovej podpory (SIDP) prostredníctvom databáz a počítačového programu ako služ

Obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Služby informačnej a dátovej podpory (SIDP) prostredníctvom databáz a počítačového programu ako služ
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15156 - VZS