Služba poskytovaniameracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služieb

Obstarávateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Predmet obstarávania: Služba poskytovaniameracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služieb
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15193 - VSS

viete niekto o tomto viac ?