Slidy OpenSlava 2019

Zverejní niekde pán Suchál slajdy z dnešnej prezentácie?

Pán Suchal ich zverejňuje tu:

OpenSlava - Open Data, Open API, My Data and e-gov.pdf (2.9 MB)

2 Likes