SLA v rezorte spravodlivosti

DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA) č. MS/153/2015-95
MS/71/2016-95
2 684 853,50 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
30.
September
2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb - SLA
MS/69/2016-95
4 364 322,50 € DITEC a.s. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
26.
September
2016 Zmluva o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA)
MS/65/2016-95
5 049 216,50 € Ditec, a.s. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
31.
August
2016 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA)
MS/66/2016-95
9 870 011,00 € ICZ Slovakia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
31.
August
2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb - Service Level Agreement (SLA) č. MS/128/2015-95
MS/62/2016-95
2 519 293,75 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
31.
August
2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (SLA) č. MS 95/2015-95
MS/63/2016-95
3 062 572,75 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
31.
Marec
2016 DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071A088
MS/45/2016-90
5 893 590,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
15.
Marec
2016

1 Like

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Page/SuborDownload.aspx?IdSubor=197132

Za tie peniaze tým 11-im mohli rovno prideliť aj osobného strážcu, za takú sumu by to zobral aj Kevin Costner…
Pod lampou (spravodlivosti) asi býva najväčšia tma (platí pre všetky SLA zo zoznamu vyššie). :cry:

to sú SLA k ESMO?

Taký asistent na súde dostane 350 - 400 EUR mesačne. To je asi toľko, koľko zarobí za dve hodiny architekt alebo coder služieb, ktoré aj tak poriadne nefungujú.

Úprimne, nedivím sa, že stuff na súdoch štrajkuje, resp. je v štrajkovej pohotovosti.

Tá konkrétna SLA (podpísaná s ICZ) je “na prevádzku Informačného systému elektronického monitoringu osôb a Informačného systému probačnej a mediačnej služby”

Pre úplnosť:
Dodatok č.1 MS/66/2016-95 na sumu 9 870 011,00 € zo dňa 31.8.2016 (http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2575873&l=sk)
je dodatkom k
SLA MS/66/2015-95 na sumu 15 440 001,60 € zo dňa 17.6.2015 (http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1907921&l=sk)

Takže ušetrené išlo ditecu? Či?

1 Like