Servisná zmluva typu SLA na informačný systém SRS

Obstarávateľ: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Servisná zmluva typu SLA na informačný systém SRS
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10913 - VBS