Servisná zmluva na prevádzku katastrálneho portálu

Obstarávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Predmet obstarávania: Servisná zmluva na prevádzku katastrálneho portálu
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10198 - IPS