Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ

Obstarávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 3468 - MSS