Servis a údržba vysielacieho systému Sepia a EPOS

Obstarávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
Predmet obstarávania: Servis a údržba vysielacieho systému Sepia a EPOS
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16284 - DES