Servis a podpora IS IACS

Obstarávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Predmet obstarávania: Servis a podpora IS IACS
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15622 - DES

Hodnota: 9 360 000,00 Mena: EUR bez DPH

HelpDesk a pohotovosť; Riešenie vád/incidentov (predpokladaná počet hodín mesačne - 140); Technologická platforma a modernizácia systému; Pravidelná údržba systému (64); Profylaktická údržba produkčného a testovacieho prostredia (64); Systémová integrácia, manažment projektu (168); Zabezpečenie kontinuity - obnova systému (72); Zmenové riadenie a rozvoj systémov (776); Školenie k systému IACS (12); Poskytovanie konzultácií súvisiacich so systémom IACS (56); Zabezpečenie zvýšenej pohotovosti pracovníkov Dodávateľa (72)