Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica

Obstarávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Predmet obstarávania: Servery a rozšírenie diskového poľa HP3PAR pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11313 - VZT