Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie

Obstarávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
Predmet obstarávania: Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13242 - WYT