Seminár na tému Prípravné trhové konzultácie

Dňa 19.2.2019 sa v Bináriu konal seminár na tému Prípravné trhové konzultácie.

Organizátorom bolo Slovensko.Digital.

Spoluorganizátor bol ÚVO.

Seminára sa zúčasntilo viac ako 60 ľudí z radov štátu a aj súkromného sektora.

Prikladáme prezentácie a podporné dokumenty:

Úrad pre verejné obstarávanie UVO_PTK_Binarium_19.2.2019.pdf (764.8 KB)

Slovensko.Digital SD_PTK_Odporucania pre efektivne PTK_Binarium_19.2.2019.pdf (158.2 KB)

Návrh verejnej politiky k PTK Navrh verejnej politiky_SD_PTK_verzia 1.docx (93.2 KB)

1 Like

Prikladam zhrnutie od @Matus_Kollar

Slovensko.Digital v rámci projektu Lepšie riešenia eGovernmentu, ktorý je financovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa predstavili nástroj, ktorý má predísť obstarávaniam “na mieru” a kartelizácii IT trhu - prípravné trhové konzultácie.

Spolu s Úradom pre verejné obstarávanie priblížili inštitút prípravných trhových konzultácií na informačnom seminári, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 úradníkov a firiem.

Veľké štátne IT projekty sú dlhodobo problematické a čelia kritike pre nízky počet súťažiacich, malé úspory, podozrenia z kartelových dohôd, nejasné podklady a požiadavky alebo námietkám pre diskriminačné podmienky. Slovensko.Digital a ÚVO preto predstavili nástroj, ktorým chcú dosiahnuť vyššiu transparentnosť nákupov, podporiť konkurenciu, obmedziť používanie diskriminačných a nevhodných podmienok a umožniť úradom, aby svoje zámery transparentne diskutovali s firmami, ktoré majú záujem súťažiť.

Prípravné trhové konzultácie (PTK) upravuje zákon o verejnom obstarávaní a pri príprave nových IT projektov ich vyžaduje aj Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií. V princípe ide o formalizovaný spôsob, akým môžu úrady legálne komunikovať s aktérmi na trhu ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Napríklad na riadených workshopoch sa môžu úrady firiem pýtať na situáciu na trhu a dostupné riešenia a môžu tak získať cennú spätnú väzbu a obstarávanie pripraviť nediskriminačne tak, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac firiem. “Dnes sa IT tendre až na výnimky píšu od stola, často nie sú jasne definované požiadavky a logicky sú potom takéto tendre kritizované zo strany firiem na trhu, alebo vznikajú podozrenia, že sú zmanipulované a súťaže sa kvôli námietkam zbytočne predlžujú. Dobrý hospodár by podľa nás mal s trhom viesť dialóg, overiť si, aké sú podmienky na trhu a svoj nákup nastaviť tak, aby sa čo najviac relevantných firiem mohlo zapojiť do férovej súťaže. Práve na to slúžia prípravné trhové konzultácie. Dôležitým prvkom je zdokumentovanie a zverejnenie tohto dialógu aby aj subject, ktorý sa prípravných trhových konzultácií nezúčastnil, mal rovnaký rozsah,” povedal senior expert Slovensko.Digital Peter Kulich.

Prelinkovavam dokument, ktory sme pripravili. Ide o checklist ukonom, ktore su dolezite v ramci realizacie PTK, najma vo faze pripravy studie uskutocnitelnosti