Rozvoj projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy

Obstarávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Predmet obstarávania: Rozvoj projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15873 - DES