Rozvoj informačného systému ITSM2 a súvisiaca podpora produktívnej prevádzky

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Rozvoj informačného systému ITSM2 a súvisiaca podpora produktívnej prevádzky
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 64 - DES

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
1 207 650,00 EUR bez DPH

IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31337147
Mlynské Nivy 49 , 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Verejný obstarávateľ realizuje obstaranie služieb rozvoja ITSM2 a
súvisiacej podpory produktívnej prevádzky ITSM2, ktoré je povinný zabezpečiť v súlade s naplnením legislatívnych
požiadaviek EÚ a SR na zabezpečenie procesov elektronických služieb správy daní. Existujúci, plne funkčný systém je
jedinečným systémom, vytvoreným na základe požiadaviek Fin. správy SR, MF SR a v súlade s požiadavkami
medzinárodnej normy ISO20000. Prevádzka informačných systémov Finančnej správy SR je tvorená vysoko
prispôsobenými procesmi implementovanými v minulosti v rámci projektu ITSM2, a to v súlade so strategickými
zámermi Ministerstva financií SR, ktoré boli schválené v dokumente Koncepcia zjednotenia výberu daní a cla s výhľadom
zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov uznesením vlády SR č. 285 zo dňa 7.5.2008. Súčasne s dôsledným
uplatňovaním štandardov odporúčaných a implementovaných na národnej úrovni (zákon č. 275/2006 Z. z. o
informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Výnos
č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy).
Zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý je zhotoviteľom diela, nakoľko služby rozvoja ITSM2 a súvisiacej
produktívnej ITSM2 sú nevyhnutné z dôvodu povinnosti Finančnej správy SR zabezpečiť funkčný systém elektronických
služieb pri správe daní a colných konaniach. Na ich zabezpečenie je potrebná modifikácia funkčných celkov ITSM2 ako i
rozvoj nadväzujúcich špecifických funkcionalít.
Dodávateľ je na základe doterajšej realizácie rozvojových aktivít ako i zabezpečovania prevádzkovej podpory
informačného systému jediným a oprávneným nositeľom disponujúcim osobitným technickým know-how vzťahujúcim sa
k funkcionalite systému, interoperabilite systému a optimalizácii systému. Takýmto postupom sa zabezpečí eliminovanie
rizík spojených s neodborným zásahom do diela spôsobujúcich potencionálnu stratu jeho plnej funkčnosti a dodatočných
nákladov spojených s opätovným zabezpečením prevádzky diela nevyhnutnej na splnenie požiadaviek Fin. správy SR.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že je naplnená podmienka na použitie priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b)
bod 2. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verej. obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko dodávateľ je
jediným subjektom, ktorý je schopný zabezpečiť potrebnú modifikáciu funkčných celkov Informačného systému ITSM2
ako i rozvoj nadväzných špecifických funkcionalít.

@peter_k tento stary ITMS sa bude dokedy zivit?

toto nie je ITMS, ale nejaky ITSM2 na Financnej sprave SR, cize k tomuto neviem vobec nic

Ach tieto skratky. :slight_smile:

tento predpis je obsoleted peknych par rokov. Fascinuje ma ze sa niekto nanho odvolava = to je signal, ze vobec, ale vobec netusi co su to standardy ISVS.

1 Like

ale pre ITMS2 sa bude obstaravat SLA v dohladnej dobe…v zmysle nariadeni EK to musi bezat este 5 rokov po ukonceni programoveho obdobia a PO 2007-2013 bude koncit v roku 2017, cize ITMS2 musi bezat minimalne do roku 2021…ale bude verejna sutaz a zmluva sa nastavuje tak, ze stat si bude robit objednavky dopredu na rozsah prac, ktory potrebuje…nakolko kazdym rokom blizsie k 2021 bude potrebnych menej a menej vykonov, lebo v systeme sa bude menej a menej pracovat :slight_smile:

1 Like

@peter_k, cize ak dobre chapem budete SLA sutazit verejnou sutazou, s tym ze vitaz nema garantovanu celu sumu, ze? To treba poslat NASES ako best practice.

presne tak

2 Likes

presne tak

:heart_eyes: :slight_smile:

A inak zazil uz niekto, ze by dodavatel nevycerpal celu zmluvu? Nieco sa vzdy najde.