Rozvoj funkcionality Aplikačného programového vybavenia pre správu nepriamych daní APV SYSNED

Obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Rozvoj funkcionality Aplikačného programového vybavenia pre správu nepriamych daní APV SYSNED
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 63 - DOS

)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou
1 933 000,00 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 2 899 164,00 EUR bez DPH

Dôvody na úpravy
Potreba dodatočných prác, služieb alebo dodávok od pôvodného dodávateľa
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:
Verej. obstar. a poskytovateľ uzatvorili dňa 31.12.2013 Zmluvu o technickej podpore prev. APV SYSNED, APV EKR a APV
eDANE, kt. predmetom je záväzok poskytovateľa poskytovať verej. obst. služby technickej podpory APV SYSNED, APV
EKR a AOV eDANE v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve a záväzok verej. obst. za riadne poskytnuté služby
zaplatiť poskytovateľovi odmenu dohodnutú v Zmluve. Účinnosť zmluvy bola dohodnutá do 31.12.2016. Vzhľadom k
tomu, že plnenie poskytované podľa Zmluvy po 31.12.2016 je pre verej. obst. nevyhnutné, nebolo zahrnuté do
pôvodnej Zmluvy, zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov, pokiaľ ide o požiadavku vzájomnej
zameniteľnosti a interoperabilitxy s existujúcim zariadením, službami a inštaláciami podľa Zmluvy o spôsobila by
verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti a bez uzatvorenia tohto k Zmluve, by nebolo zaistené pokračovanie tohto
plnenia, pričom výpadok plnenia by ohrozil riadny výkon príslušných agend zverených verej. obst

Ake dane robia a urdzuju este po starom? Ved 5 rokov za obrovske peniaze implementovali a pred cca 2 rokmi zaviedli ISFS (Informacny system Financnej spravy) - co nielen mal riesit danovy system (nepriame dane nepatria do danoveho systemu? nie su aj daniari aj colnici sucastou FS?). A to uz nehovorim, ze ISFS mal byt vlastne zakladom UNITASu a UNITAS mal byt uz davno hotovy (Jednotny vyber dani, ciel a odovodov - dokonca to bola sucast minimalne predchadzajucich 3 vládnych programov). Akosi je ticho o UNITASE, ze by na to potrebovali dalsich 200MEUR? Alebo, ze by uz jendotny vyber nebol ciel? urobil niekto vôbec v tomto state odpocet za sustavne neplnenie cielov/vládnych programov napr. v oblasti jednotneho vyberu dani, ciel a odvodov?