Rozvoj Centrálneho modelu údajov verejnej správy


#1

Doposiaľ známe verzie modelov:

1). Katalóg dátových prvkov (KDP)

 • formálna reprezentácia: thesaurus
 • absentuje prístup štandarného modelovania (triedy, vlastnosti…), medzi entitami existuje len relácia “podradený dátový prvok”. Avšak niekedy v textovej informácií sú referované aj iné entity z modelu.
 • úroveň interoperability: 1*
 • stav: posledná verzia 2014
 • bez podpory medzinárodných štandardov
 • bez podpory strojového spracovania

príklad definície podradeného dátového prvku právna forma

2). Centrálny model údajov verejnej správy založený na ontológiách

Celkový pohľad na Centrálny model

Vybrané entity z Centrálneho modelu a ich vzájomné vzťahy (Core Entity)

 • úroveň interoperability: 5*
  • podpora globálnych identifikátorov - URI
  • podpora dereferenciácie sa pripravuje
  • stav: rozvoj od 2013, schválenie 2017
  • priama možnosť použiť dáta medzinárodnými štandardmi (napr. mapovanie na ISA Core Public Vocabularies)

X). N krát lokálne-zostavený centrálny model v rôznych projektoch

 • Tím že chýba centrálny model, dochádza pri každom projekte vždy nutnosť vybudovať si “vlastný klon” centrálneho modelu, identifikátorov a následne aj dát. To obmedzuje efektívnu spoluprácu jednotlivých systémov, tj. znemožňuje interoperabilitu údajov. A to má obrovský vplyv na budovanie pridanej hodnoty celej informatizácie.

Poviete si, zase je to o hviezdičkách, či nestačí len 3*. Nestačí, pretože 3* (keď to veľmi zjednoším) nie je o globálnych(centrálnych) identifikátoroch, resp. o globálnom modeli. 3* je taký lokálny autizmus trochu. Toto je môj svet, takéto ja mám dáta, mne to takto funguje. 5* naopak sa snaží o pracovať s rôznymi dátami stále ako s jedným celkom. Kľúčové entity majú jedinečný identikikátor napriek všetkým ISVS a podobne platí pravidlo aj pri URI, tj. pri viacerých rôznych URI identifikátoroch sa niektoré vyberie a bude referenčné. Dôležité ale je, že ontológie sú reprezentovateľné v klasickom UML, čiže máme tu formálnu zhodu naprieč úrovňami interoperability.


Komisia pre štandardy ISVS - PS1
Komisia pre štandardy ISVS - PS1