Rozvoj Automatizovaného systému správy registratúry (ASSR) zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
Predmet obstarávania: Rozvoj Automatizovaného systému správy registratúry (ASSR) zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12955 - VBS