Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami

Obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Predmet obstarávania: Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14863 - VBS