Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému

Obstarávateľ: Bratislavská teplárenská, a.s.
Predmet obstarávania: Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15830 - MUS