Rozšírenie modulu sledovania pohľadávok aplikácie „Provideri“

Obstarávateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Predmet obstarávania: Rozšírenie modulu sledovania pohľadávok aplikácie „Provideri“
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15910 - IPS