Rozsirenie IOM

Ministerstvo financii SR obstaralo formou Rokovacieho konania bez zverejnenia rozsirenie integracneho komponentu v ramci (?) projektu IOM.

Submodul integračný komponent má v zmysle odporúčaní organicky a funkčne dopĺňať IS IOM a ako jeden z jeho modulov bude rozširovať funkcionalitu IS IOM pri využívaní a modifikácii jeho jednotlivých častí. Predmetom zákazky je dobudovanie submodulu integračného komponentu, ktorý obsahuje návrh a implementáciu centrálneho rozhrania medzi informačným systémom klientskych centier Slovenskej pošty, a. s. ako partnera projektu a jednotlivými modulmi IS IOM, za využitia existujúcej funkčnosti IS IOM. Submodul integračný komponent vznikne rozšírením rozsahu a obsahu projektu pripravovaného IS IOM, ktorý bude spočívať aj vo funkčnej modifikácii nasledujúcich modulov: modulu správy poskytovaných e-Gov služieb, modulu správy IS IOM, modulu formuláre, modulu podpory výkonu a modulu registrov IOM

Submodul integračný komponent bude realizovať používateľské rozhranie v informačnom systéme klientskych centier Slovenskej pošty, a. s. tak, aby spĺňalo ergonomické požiadavky Slovenskej pošty, a. s. Submodul integračný komponent bude na moduly IS IOM integrovaný formou konzumovania web služieb, ktoré poskytuje IS IOM.

Obstaravanie: http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/321841;jsessionid=A3457B4B6ED25A12052A3E70EA8A857D

Cena: 2,5m EUR
Vitaz: Hewlett-Packard

1 Like