Rozšírenie funkčnosti Softip Profit o pohľadávky s prepojením na Centrálny register pohľadávok štátu Ministerstva financií SR

Obstarávateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Rozšírenie funkčnosti Softip Profit o pohľadávky s prepojením na Centrálny register pohľadávok štátu Ministerstva financií SR
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10030 - VBS