Rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia pre správu nepriamych daní - APV SysNeD

Obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia pre správu nepriamych daní - APV SysNeD
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 9478 - DOS