Rozhranie kontaktného pracovníka ÚPSVaR

Na úrade práce pravidelne predvolávajú nezamestnaných a posielajú ich uchádzať sa o niektorú pozíciu z istp.sk. Ako to dopadlo si pracovník vytlačí a odloží do spisu.
Nevidí, koľko uchádzačov poslali jeho kolegovia na toto jedno pracovné miesto, ani koho si nakoniec vybral ten zamestnávateľ. Nedá sa zistiť, či výberové konanie bolo skutočné, alebo zamestnávateľ chcel vytvoriť dojem, že na to jeho pracovné miesto NIKTO nespĺňa predpoklady.
Kontaktní pracovníci úradu práce takto stratia veľa času posielaním nezamestnaných na naslepo vybraté pracovné miesta a nikto v tom nemá prehľad.

Stačilo by istp.sk prepojiť s rozhraním pracovníka ÚPSVaR a celý proces by dával väčší zmysel.