Rok 2023 začal zhurta

Ako na nový rok, tak po celý rok?

V lete 2022 sme mali pracovné stretnutie s dnes už ex-generálnym riaditeľom NCZI, ktorého témou bola chýbajúca koncepcia rozvoja IT-čka a digitálnych služieb v rezorte zdravotníctva. Zhodli sme sa, že vyťahovať projekty len tak z klobúka nie je správny prístup. Prisľúbil, že na koncepcii pracujú.

V prvý pracovný deň roku 2023 som sa nestíhal čudovať. V NCZI končí aktuálny generálny riaditeľ a nastupuje krízové riadenie vo forme kolektívneho orgánu. To je už hádam štvrtý či piaty generálny za posledné dva roky, NCZI ide do krízového riadenia, organizáciu čaká ďalší reštart. Absencia vízie a systematického prístupu danú organizáciu ničí, zdroje sú minuté, ale či efektívne, to je otázne. NKÚ v záveroch svojej kontroly v podstate konštatuje to isté.

A nie je náhodou aj štátna akciovka SKIT stále v krízovom režime? Aký tam je stav? Je životaschopná? SKIT má dodať dôležité komponenty nového a lepšie eGovernmentu. Ak sa to nepodarí, tak stratíme ďalšie roky.

Aby som nekrivdil len NCZI, tak tipujem (lepšie povedané viem), že aj iným dôležitým inštitúciám absentuje takýto strategický, ale hlavne realistický pohľad na budovanie svojho IT a digitálnych služieb (ako je na tom MIRRI, MF SR spolu s FS SR, SP a MV SR?).

Tu prihodím ešte jednu anekdotu. Útvar hodnoty za peniaze zaviedol pre ministerstvá povinnosť mať investičné plány, t.j. majú rámcovo spísať, aké investície plánujú v najbližších rokoch. Zistenie je, že nákup budov, prenájom či nákup spotrebného materiálu už vedia odhadnúť, ale v IT nevedia ani zaťať.

Asi ste zachytili, že od 1.1.2023 sú zmeny v procesoch evidencie vozidiel. 2.1.2023 nám pán cez Facebook píše, že chcel realizovať elektronický prepis vozidla, ale že elektronické služby sú nedostupné a že na call-centre nevedia dokedy.

Preposielam kamarátom tieto informácie, že aha rok 2023 začína dobre. Na to mi okamžite reagujú a posielajú link na reportáž, že systémy Sociálnej poisťovne nezvládli nápor na konci decembra.

To nás štátne ITčko stojí cca 500 mil eur ročne. A v najbližších rokoch Slovenská republika opäť dostane stovky miliónov eur na informatizáciu. Mimochodom, 100 lôžková nemocnica s vybavením stojí cca 70-80 miliónov.

V strategických dokumentoch máme dlhodobo popísané a zakreslené dobré koncepty, ale reálny progres v nich je často minimálny. Chýba vlastníctvo a schopnosť dotiahnuť veci dokonca. Napríklad taký koncept otvorených aplikačných rozhraní (API), aby mohli vznikať nové aplikácie, služby s pridanou hodnotou pre občanov a podnikateľov, úplne stagnuje. Štát by takto podporil inováciu a vznik nových firiem. Rovnako aj autentifikácia a autorizácia. Ukazuje sa, že koncept eID + čítačky je zložitý, je to obrovská bariéra pre vstup občanov k elektronickým službám štátu a zároveň je jasné, že netreba všetko podpisovať na úrovni KEPu. Rodí sa tu digitálna identita vo forme aplikácie Slovensko v Mobile, prichádzajú eID s NFC a to treba využiť s jediným cieľom - totálne zjednodušiť interakciu občana a podnikateľa so štátom v digitálnej podobe.

Do eGov roku 2023 nám všetkým želám, aby:

  • sa nevymýšľali nové nápady, ale dotiahli sa, alebo aspoň poriadne naštartovali už tie existujúce, už pred rokmi navrhnuté,
  • sa IT projekty nevyťahovali len tak z klobúka, ale zapadali do širšieho, koncepčnejšieho rámca informatizácie jednotlivých rezortov a štátu ako celku,
  • sa gestori jednotlivých IT projektov a investícií rozprávali s trhom o možnostiach realizácie daných projektov a to už v ranných štádiách prípravy projektového zámeru,
  • sa našla odvaha nefinancovať nepripravené IT projekty aj keď peniaze budú “ležať na stole”,
  • sme už nemuseli vyťahovať čítačku a to ani pri onboardingu do aplikácie Slovensko v mobile,
  • sme úkony voči štátu už autorizovali používateľsky prívetivým a čo najjednoduchším spôsobom,
  • aj pri takzvanom “používateľskom nápore na poslednú chvíľu” boli dôležité digitálne služby štátu dostupné a schopné obslúžiť občanov a podnikateľov,
  • a aby sme uzreli konečne jednorožca, čiže prvé životné situácie. Osobne by ma v roku 2023 potešili aj len dobre spracované návody pre tieto životné situácie.

Najmä týmto veciam sa budeme v Slovensko.Digital venovať v roku 2023.

V mene Slovensko.Digital prajem všetkým ešte raz úspešný rok 2023, šťastie, trocha viac úprimnosti, zdravého rozumu, ale hlavne zdravie.

Peter Kulich, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital

9 Likes

Vďaka za výživný prehľad, Peťo.

Pridám k tomu, že pociťujem nedostatok leadershipu, ktorý je za väčšinou z menovaných nedostatkov. Ak sa nájdu schopní lídri, sú preťažení. U tých ostatných treba líderské zručnosti rozvíjať – aj to len za predpokladu, že na to majú chuť (a schopnosti).

Tak ku spoločným želaniam v novom roku pripájam aj čo najviac vedúcich, ktorí sa v líderských zručnostiach posunú vpred. Nielen pri IT témach, ale všade v samospráve.

1 Like