Riadiaci výbor slovensko.sk - nesprístupnenie zápisov

NASES odmieta sprístupniť zápisy z výborov k slovensko.sk, lebo si to neželajú zástupcovia výboru.

To len tak, keby vás zaujímalo riadenie projektu za čoskoro 100 mega.

Odvolám sa, samozrejme, lebo rozhodnutia NASESu spravidla infozákon zrovna moc nerešpektujú. Dosť ma zaujíma, či si takéto rozhodovanie lajzne aj odvolací orgán.

6 Likes

Že si to “neželajú členovia výboru” odôvodnil Nases akým § ?
Alebo už sme (opäť) v stave že želanie ústredného/riadiaceho výboru je nad zákonom?

2 Likes