Register adries - geografická reprezentácia ulíc - cestné úseky

Nevie niekto prečo mešká zverejňovanie https://data.gov.sk/dataset/register-adries-register-geodata

Podľa dokumentácie
Periodicita vytvárania nových dátových zdrojov
Aktuálne dáta budú zverejňované raz týždennne, t.j. raz týždenne vznikne nový dátový zdroj s aktuálnymi dátami.
Cestné úseky budú zverejňované raz týždenne obsahovo komplete bez ohľadu na to, či nastali v registri nejaké zmeny.

Nové dáta predtým dávali každý pondelok, mesto Púchov pridalo 20.1. chýbajúce geografické osi 7 ulíc (F. Urbánka; Hoenningovo námestie; J. Kráľa; Podjavorinskej; Sadová; T. Vansovej; Župné námestie), tak som chcel aktualizovať aj mapy, ale posledný zverejnený súbor je z 13.1.2020.