Reforma európskej smernice o autorskom práve (Copyright)

Téma európskej reformy autorského práva (copyright) bola v tomto fóre nadhodená už dva krát: v máji a v októbri 2017. Momentálne sa táto otázka dostáva do finále, o šesť dní, 20. júna, bude výbor pre právne veci európskeho parliamentu (JURI) hlasovať o novej smernici. Myslím že ako technologicky vzdelanému publiku, nie je členom tohto fóra potrebné dlho vysvetľovať aké ďalekosiahle a devastujúce následky by malo jej prijatie v navrhovanej forme ak by sa nezamietli články 11 (daň za linky) a 13 (filtrovanie obsahu).

Prečítajte si podrobnejšie informácie o pripravovanej smernici priamo od členky výboru Julie Reda.

Všetky aktivačné kampaňe proti prijatiu týchto dvoch článkov sú zamerané na kontaktovanie (e-mail, telefón) našich zástupcov v európskom parlamente. Stránka saveyourinternet.eu mi ale ponúka kontaktovať len týchto štyroch:

  • Ivan Štefanec, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Pál Csáky, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
  • Monika Flašíková-Beňová, SMER-Sociálna demokracia
  • József Nagy, MOST-Híd

Žiaden z slovenský europoslanec však nie je členom výboru v ktorom sa bude o tejto smernici hlasovať. Snažil som sa nájsť ich stanovisko k tejto otázke. Zatiaľ sa mi podarilo nájsť:

Bolo by možné spraviť jednotné vyhlásenie komunity Slovensko.digital k tejto otázke a odkomunikovať ho priamo všetkým našim 13 europoslancom? Jeden z bodov by mohlo byť aby sa pridali k otvorenej výzve proti článku 11 - stačí aby zaslali e-mail.

Ďalší možný krok by bolo podpísanie otvoreného listu proti článku 13 - tu sú signatármi organizície (nie poslanci)… je možné aby sa pridalo Slovensko.digital ako občianske združenie?

Viac info:https://saveyourinternet.eu

2 Likes

Tu už končí všetka sranda…


Vieme sa pozbierať a niečo s tým spraviť, alebo sa budeme len nemo prizerať?

Podla mojich informacii, zaslalo zdruzenie SANET list vsetkym slovenskym europoslancom, kde ich ziadalo aby navrh nepodporili.

1 Like

Šéfka YouTube napísala komentár, vydali ho aj NY Times

A najbližší postup vyzerá takto:

Rokuje spoločná komisia Rady EÚ a EP. Uvidíme, aký výsledok bude mať spoločné vyjednávanie.

https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/#timetable

Kritiku pridal aj PewDiePie (zatiaľ stále najodberanejší YouTuber)

Mne sa páčilo, keď sa za starých čias sťahovalo všetko nelegálne.

Anonymnými darmi bude môcť hocikto podporiť hocikoho.

Táto téma sa dostáva do finále. Smernica v jej súčasnej podobe po ukončení trojstranných rozhovorov, aj naďalej obsahuje absolútne nerealistický článok 13, ako aj článok 11.

Je v tomto fóre niekto, kto by mal záujem sa aktívne angažovať v tejto otázke?

  • presviedčanie slovenských europoslancov, aby hlasovali proti
  • spoločné tlačové vyhlásenie informatickej obce a obhájcov ľudských práv
  • verejná demonštrácia proti prijatiu smernice
1 Like

Krátky update v reakcii na DM…:

Smernicu môže zastaviť už len zázrak pri jej formálnom potvrdení v rade ministrov, v pondelok, čo sa asi nestane. Čiže ak viete ovplyvniť ako bude hlasovať slovenský minister (stačí sa zdržať) – náš hlas má váhu 1.06% populácie EU. Viac info (Švédsko mení svoje stanovisko).

Ešte môžeme skúšať napádať jednotlivé národné zákony ktoré ju budú počas najbližších dvoch rokov implementovať.

Treba ísť voliť v eurovoľbách a mobilizovať najmä mladú generáciu digital natives. Tu je vysvedčenie našich europoslancov v tejto otázke: https://saveyourinternet.eu/sk/

…a Copyright nie je jediná pohroma z európskeho parlamentu čo sa na nás valí: sledujte reguláciu teroristického obsahu. Je v nej stále absolútne neproporčne aplikovaná povinnosť reagovať do 1 hodiny(!!!) na výzvu od príslušných orgánov. Máme 4 europoslancov vo výbore ktorý aj po svojom pondelkovom rokovaní ponechal túto žiadnymi faktami nepodloženú, drakonickú formuláciu v znení návrhu. Ďalšia šanca zastaviť toto šialenstvo (opäť to môže viesť len ku automatizovanej cenzúre) je hlasovanie v pléne EP. Viac info: Mozilla.

1 Like

Aktuálne k téme #TERREG (regulácia teroristického obsahu):
https://blog.archive.org/2019/04/10/official-eu-agencies-falsely-report-more-than-550-archive-org-urls-as-terrorist-content/

Europol chcel dať zablokovať URL ako https://archive.org/details/arxiv alebo https://archive.org/details/gutenberg

Hlasovanie v pléne Európskeho Parlamentu je už najbližšiu stredu 17.4.2019, takže kto môže, nech sa zmobilizuje a presviedča slovenský europoslancov aby dostali rozum.

Aktuálne info k zajtrajšiemu hlasovaniu v pléne európskeho parlamentu o regulácii teroristického obsahu na internete:
https://juliareda.eu/2019/04/reject-terror-filters/

Ak Vám záleží na Internete bez cenzúru, skúste kontaktovať našich europoslancov!