Reforma európskej smernice o autorskom práve (Copyright)


#1

Téma európskej reformy autorského práva (copyright) bola v tomto fóre nadhodená už dva krát: v máji a v októbri 2017. Momentálne sa táto otázka dostáva do finále, o šesť dní, 20. júna, bude výbor pre právne veci európskeho parliamentu (JURI) hlasovať o novej smernici. Myslím že ako technologicky vzdelanému publiku, nie je členom tohto fóra potrebné dlho vysvetľovať aké ďalekosiahle a devastujúce následky by malo jej prijatie v navrhovanej forme ak by sa nezamietli články 11 (daň za linky) a 13 (filtrovanie obsahu).

Prečítajte si podrobnejšie informácie o pripravovanej smernici priamo od členky výboru Julie Reda.

Všetky aktivačné kampaňe proti prijatiu týchto dvoch článkov sú zamerané na kontaktovanie (e-mail, telefón) našich zástupcov v európskom parlamente. Stránka saveyourinternet.eu mi ale ponúka kontaktovať len týchto štyroch:

  • Ivan Štefanec, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Pál Csáky, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
  • Monika Flašíková-Beňová, SMER-Sociálna demokracia
  • József Nagy, MOST-Híd

Žiaden z slovenský europoslanec však nie je členom výboru v ktorom sa bude o tejto smernici hlasovať. Snažil som sa nájsť ich stanovisko k tejto otázke. Zatiaľ sa mi podarilo nájsť:

Bolo by možné spraviť jednotné vyhlásenie komunity Slovensko.digital k tejto otázke a odkomunikovať ho priamo všetkým našim 13 europoslancom? Jeden z bodov by mohlo byť aby sa pridali k otvorenej výzve proti článku 11 - stačí aby zaslali e-mail.

Ďalší možný krok by bolo podpísanie otvoreného listu proti článku 13 - tu sú signatármi organizície (nie poslanci)… je možné aby sa pridalo Slovensko.digital ako občianske združenie?

Viac info:https://saveyourinternet.eu


#2

Tu už končí všetka sranda…


Vieme sa pozbierať a niečo s tým spraviť, alebo sa budeme len nemo prizerať?


#3

Podla mojich informacii, zaslalo zdruzenie SANET list vsetkym slovenskym europoslancom, kde ich ziadalo aby navrh nepodporili.


#4

#5

#6

Šéfka YouTube napísala komentár, vydali ho aj NY Times


#7

A najbližší postup vyzerá takto:

Rokuje spoločná komisia Rady EÚ a EP. Uvidíme, aký výsledok bude mať spoločné vyjednávanie.

https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/#timetable


#8

Kritiku pridal aj PewDiePie (zatiaľ stále najodberanejší YouTuber)


#9

Mne sa páčilo, keď sa za starých čias sťahovalo všetko nelegálne.

Anonymnými darmi bude môcť hocikto podporiť hocikoho.