Red Flags: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov

(len placeholder)

Toto je template topicu pre Red Flags hodnotenie projektov:

Názov: názov projektu, napr. Informačný systém Obchodného registra (IS OR)

Garant: úrad ktorý projekt robí, napr. Ministerstvo spravodlivosti SR

Stručný opis: niekoľkými vetami zhrnutie o čo v projekte ide

Náklady na projekt: cena za projekt, s DPH, ideálne bez prevádzky, napr. 13 250 000 EUR (s DPH)

Aktuálny stav projektu: číselníková položka, možné hodnoty: Príprava projektu, Obstarávanie, Realizácia projektu, Testovacia prevádzka, Prevádzka, Zastavený projekt, Zrušený projekt

Čo sa práve deje:
Sem sa dávajú odrážky čo sa najbližšie ide diať, najlepšie s dátumami, napr:
- 10.8.2022 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti
- 13.1.2149 Lehota na podávania ponúk vo verejnom obstarávaní

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Stručné zhrnutie, ako dopadlo hodnotenie Red Flags tohto projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital: Stručný popis čo si myslíme, že by sa v projekte malo diať ďalej, napr. zastaviť, niečo prerobiť, alebo ísť ďalej ale dať si na niečo pozor, a podobne

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

hodnotenie


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

hodnotenie


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

hodnotenie


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

hodnotenie


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

hodnotenie


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

hodnotenie

Diskusie k projektu na platforme:

  • linky na topicy ku projektu, alebo príslušnej téme, tu na platforme

:file_folder: Dokumenty

dokumenty k projektu, stačia linky, ale najlepšie je dokumentu uložiť tu lokálne, keďže z oficiálnych stránok sú niekedy “zvesované”
je vhodné identifikovať aj dokumenty, ktoré nemáme, ale vieme že existujú

napr:
- Reformný zámer: 12.RZ-MSSR-Zlepsenie podnikatelskeho prostredia a odbremenenie sudneho systemu.pdf (986.3 KB)
- Procesno organizačný audit rezortu spravodlivosti (zameraná na registráciu obchodných spoločností): potrebné získať od MSSR - podľa RZ bol vypracovaný v prvom kvartáli 2017


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

zoznam dôležitých míľnikov, napr.
- 14.7.2016 Reformný zámer schválený HK OP EVS

IT PROJEKTY: VLÁDNY CLOUD POTREBUJEME ROZŠIROVAŤ, PODMIENKOU JE (PREUKÁZATEĽNÁ) PREVÁDZKOVÁ EFEKTÍVNOSŤ

Minulý týždeň bola schválená štúdia uskutočniteľnosti pre ďalšie rozšírenie vládneho cloudu. Celkový schválený rámec predstavuje nákup hardvéru (servery, diskové polia, atď.) za 37,5 milióna eur, ak by sa realizoval celý, prevádzka by nás stála ďalších 41 miliónov eur za 7 rokov.

Využívanie cloudu na prevádzku informačných systémov je štandardom po celom svete, najmä pre nižšie prevádzkové náklady. Vládny cloud poskytuje hardvér, dokáže pri tom virtuálne využiť jeden server pre viacero operačných systémov, čím znásobuje svoju efektívnosť. To by malo byť aj našim cieľom.

Cloud bude nevyhnutné rozširovať, za posledné tri roky sme schválili desiatky projektov, ktoré by v ňom mali byť inštalované. Dôležité je však najprv vedieť, ako dobre využívame súčasný cloud, a až potom ho rozširovať.

S ministerstvom vnútra sme preto dohodli kroky, ktorými overíme efektívnosť pred samotným nákupom novej techniky. MV SR ako prevádzkovateľ vládneho cloudu bude pred nákupom prezentovať reálne využitie cloudu na základe meraní, zároveň chce preveriť aj skutočnú potrebu súčasných aj budúcich informačných systémov. Vďaka tomu budeme vedieť efektívnejšie využiť už existujúcu kapacitu a znížiť potrebu rozširovania.

Dôležité tiež bude pripraviť podmienky na spoplatnenie cloudu. Služby zadarmo totiž zvyčajne nemotivujú úrady k šetreniu a efektívnemu využívaniu…

Celé naše hodnotenie nájdete tu:http://bit.ly/DCTajov

1 Like

Tu sa udiala zaujimava vec, projekt rozfazovali na tri etapy:

Taktiez odrazu Fabasoft nevyzaduje 5850 vcpu, ale uz iba 3850 vcpu. Bez nejakeho vysvetlenia lietaju hore dole tisice vcpu.

Zaloha: SU-MD-su_359 (1).pdf (1.3 MB)

1 Like