Red Flags: Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov

(len placeholder)

Toto je template topicu pre Red Flags hodnotenie projektov:

Názov: názov projektu, napr. Informačný systém Obchodného registra (IS OR)

Garant: úrad ktorý projekt robí, napr. Ministerstvo spravodlivosti SR

Stručný opis: niekoľkými vetami zhrnutie o čo v projekte ide

Náklady na projekt: cena za projekt, s DPH, ideálne bez prevádzky, napr. 13 250 000 EUR (s DPH)

Aktuálny stav projektu: číselníková položka, možné hodnoty: Príprava projektu, Obstarávanie, Realizácia projektu, Testovacia prevádzka, Prevádzka, Zastavený projekt, Zrušený projekt

Čo sa práve deje:
Sem sa dávajú odrážky čo sa najbližšie ide diať, najlepšie s dátumami, napr:
- 10.8.2022 Plánované schvaľovanie štúdie uskutočniteľnosti
- 13.1.2149 Lehota na podávania ponúk vo verejnom obstarávaní

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Stručné zhrnutie, ako dopadlo hodnotenie Red Flags tohto projektu.

Stanovisko Slovensko.Digital: Stručný popis čo si myslíme, že by sa v projekte malo diať ďalej, napr. zastaviť, niečo prerobiť, alebo ísť ďalej ale dať si na niečo pozor, a podobne

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :star::star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Merateľné ciele (KPI) :star::star::star::grey_star:

hodnotenie


Postup dosiahnutia cieľov :star::star::star::grey_star:

hodnotenie


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

hodnotenie


Biznis prínos :star::star::star::grey_star:

hodnotenie


Príspevok v informatizácii :star::star::star::star:

hodnotenie


Štúdia uskutočniteľnosti :star::star::star::star:

hodnotenie


Alternatívy :star::star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Kalkulácia efektívnosti :star::grey_star::grey_star::grey_star:

hodnotenie


Participácia na príprave projektu :star::star::star::star:

hodnotenie

Diskusie k projektu na platforme:

  • linky na topicy ku projektu, alebo príslušnej téme, tu na platforme

:file_folder: Dokumenty

dokumenty k projektu, stačia linky, ale najlepšie je dokumentu uložiť tu lokálne, keďže z oficiálnych stránok sú niekedy “zvesované”
je vhodné identifikovať aj dokumenty, ktoré nemáme, ale vieme že existujú

napr:
- Reformný zámer: 12.RZ-MSSR-Zlepsenie podnikatelskeho prostredia a odbremenenie sudneho systemu.pdf (986.3 KB)
- Procesno organizačný audit rezortu spravodlivosti (zameraná na registráciu obchodných spoločností): potrebné získať od MSSR - podľa RZ bol vypracovaný v prvom kvartáli 2017


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

zoznam dôležitých míľnikov, napr.
- 14.7.2016 Reformný zámer schválený HK OP EVS