Red Flags: WiFi4SK

Dobrý deň,

V tomto článku sú uvedené odborné stanoviská IT Asociácie Slovenska k hodnoteniam Red Flags (štúdie uskutočniteľnosti k projektom schváleným na Riadiacom výbore PO7, 19. 4. 2018), ktoré boli sformulované na základe konzultácií so zástupcami ITAS v pracovných skupinách k uvedeným projektom, a po oboznámení sa so štúdiami uskutočniteľnosti k jednotlivým projektom.

http://itas.sk/odborne-stanoviska-it-asociacie-slovenska-k-hodnoteniam-red-flags-studie-uskutocnitelnosti-k-projektom-schvalenym-na-rv-po7-19-4-2018/

Vďaka za prečítanie a Vaše reakcie.

Marketingový tím IT Asociácie Slovenska

1 Like