Recenzne konanie - Ceny IT externých IT služieb nakupovaných štátom

Boli sme osloveni v ramci recenzneho konania…ak by niekto mal zaujem, tak do vlakna zazdielajte vas nazor, postrehy, pripomienky…

Plny text oslovenia:

Dobrý deň,

boli ste potvrdený/á ako recenzent/ka materiálu Ceny IT externých IT služieb nakupovaných štátom (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz). Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich krokov:

1. Vaše pripomienky k materiálu vyplňte do pripomienkovacieho hárku, ktorý si stiahnete na nasledujúcom odkaze: STIAHNUŤ HÁROK

2. Vyplnený dokument nahrajte do tohto formulára najneskôr do 30.04.2022: NAHRAŤ PRIPOMIENKY

Vaše pripomienky budú zaslané analytickej jednotke na zapracovanie. Po zapracovaní Vám bude vyjadrenie analytickej jednotky zaslané na Vašu emailovú adresu.

Podklady k recenzii:
Odkaz na recenzovaný materiál: STIAHNUŤ MATERIÁL (dátová príloha)

Inštitúcia ktorá žiada o recenziu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz
Názov materiálu: Ceny IT externých IT služieb nakupovaných štátom
Typ materiálu: komentár
Termín na nahratie Vašich pripomienok: 30.04.2022
Bude sa konať recenzný workshop: nie

Kontakty na analytickú jednotku: marian.tihanyi@mirri.gov.sk; marian.tihanyi@mirri.gov.sk

Návod na vypracovanie posudku: OTVORIŤ
Príručka k automatizovanému recenznému systému: OTVORIŤ

Ďakujeme, že sa podieľate na zvyšovaní kvality analytických výstupov verejnej správy SR.