Prosím o pomoc pri vypĺňaní dotazníku k bakalárskej práci o eGovernmente

Dobrý deň, som študentom bakalárskeho štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Momentálne pracujem na bakalárskej práci, ktorá je zameraná na využívanie mobilných aplikácii eGovernmentu na Slovensku. Súčasťou mojej bakalárskej práce je aj analytická časť ohľadom využívania služieb eGovernmentu na Slovensku. Na základe toho by som chcel uskutočniť výskum vo forme elektronického dotazníku, touto správou by som Vás chcel veľmi pekne poprosiť o pomoc pri vypĺňaní tohto dotazníku. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie zaberie maximálne 2 minúty.
Ďakujem Vám vopred za Váš čas, ochotu a spoluprácu.
S pozdravom a prianím pekného víkendu.
Jakub Šottník
Link na dotazník: https://forms.gle/pv2GU8yMBVLvdU827