Prolongácia licencií softvéru SAS

Obstarávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Prolongácia licencií softvéru SAS
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16993 - IPS

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Hodnota: 82 640,00 Mena: EUR bez DPH

Zaujímavé na tomto je, že výhradnosť použitia softvéru od SAS zdôvodňuje ŠÚ takto:
…Súčasne je tento softvér odporúčaný Európskym štatistickým úradom Eurostatom, ktorý v niektorých projektoch tento softvér odporúča a pripravuje pre požadované spracovanie aj programy v tomto softvéri, ktoré majú členské krajiny povinnosť využívať pri spracovaní. Z tohoto dôvodu by akékoľvek alternatívne riešenie znamenalo prepisovanie vytvorených programov Eurostatu do alternatívneho nástroja, ktorý by mohol spôsobovať nekompatibilitu výstupov, požadovaných Eurostatom.

Ak je to tak, potom snahy EK ku otvoreným formátom a spol. vyznievajú zvláštne…