Projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

NCZI chce vymeniť nahradiť aj elektronické kartičky lekárov (ePZP) za “mobilnú autentifikáciu” + príslušná appka a monitoring prevádzky eHealth.

Projekt sa volá “Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)”.

Draft štúdie: https://wiki.finance.gov.sk/display/SU/SU-MD-su_127
Draft CBA: https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/40fbf84b-db0a-42f4-8f8b-049f9e6d20ae

Predpokladané náklady: 43,4M Eur = 1,4M obstaranie SW + HW obstaranie 15M obstaranie HW + 27M Eur prevádzka HW

"Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Systém prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií, pričom na základe skúseností z prevádzky eviduje nasledovné oblasti vhodné na optimalizáciu a zefektívnenie riešené v tejto štúdii:

  • identifikácia a autentifikácia zdravotníckeho pracovníka je možná iba prostredníctvom ePZP karty vloženej v ePZP čítačke,
  • odozvu systému eZdravie je možné merať len na centrálnej úrovni NZIS, a nie na úrovni všetkých komponentov/súčastí celého systému eZdravie
  • monitoring jednotlivých súčastí riešenia a podpora používateľov – nie je možné efektívne identifikovať príčinu spomalenia alebo nefunkčnosti systému a rovnako nie je možné manažovať a predikovať problémy,
    komponenty a drivery pre prístup a autentifikáciu v systéme eZdravie je potrebné inštalovať na koncovú stanicu (PC) lekára. Fyzickú inštaláciu častokrát vykonáva samotný zdravotnícky pracovník, čo má za následok zvýšenie požiadaviek na podporu prevádzky NCZI (požiadavky na samotnú inštaláciu, na riešenie problémov s inštaláciou alebo samotným chodom driverv a komponentov v rámci práce so systémom eZdravie),
  • neexistuje systémové riešenie nahlásenia incidentu pre ambulantných lekárov (napr. cez service desk) a možnosť vidieť priebeh riešenia incidentu, možnosť je len prostredníctvom call centra NCZI a kontaktného formuláru na Národnom portáli zdravia,
  • neexistuje systém pre hlásenie stavu dostupnosti systému eZdravie pre zdravotníckeho pracovníka, (nedostupnosť sa zobrazí až pri samotnej práci so systémom – hlásenie, že záznam nebol uložený do eZdravie).

Štúdia skúma rôzne prístupy ako riešiť tieto biznis problémy, pričom riešenie je rozdelené na 2 časti, ktoré majú samostatné alternatívy:

  • identifikácia a autentifikácia ZPr (nerieši alternatívu autentifikáciu pacienta prostredníctvom eID, kde sa čaká na návrh alternatívneho autentifikátora od MVSR),
  • monitoring a prevádzka."

minuly tyzden som si pozeral studie a toto ma fakt zaujalo…podla nazvu (iba pre poskytovatelov zdravotnych sluzieb) a aj v kontexte, ked Nases pripravuje mobilnu autentifikaciu voci UPVS (podla vyjadreni na ITAPE)