Projekt Red Flags 5.0: Slovensko.Digital ZA Transparentné regióny

Možno ste už niektorí zachytili, ale tí ktorí ešte nie, tak už pár mesiacov realizujeme projekt s názvom Red Flags 5.0: Slovensko.Digital ZA Transparentné regióny od Nadácie Pontis.

Investície do IT za stovky miliónov eur ročne totiž riešia aj obce, mestá či VÚC-ky. Ich plánovanie a realizácia je pomerne komplikovaná téma.
Tieto investície by mali priniesť pridanú hodnotu občanom a úradníkom a mali by byť zároveň ekonomicky výhodné. Participácia, zdieľanie skúseností a znalostí sú jedným z hlavných pilierov Slovensko.Digital. Preto aktívne rozbiehame tieto aktivity v žilinskom regióne so silným partnerom ZAIT! Cieľom projektu je prenos poznatkov, ktoré sme získali za roky hodnotenia IT projektov/nákupov, na regionálnu úroveň.
Transfer know-how zo Slovensko.Digital do ZAIT v rámci tohto spoločného projektu bol koncom augusta aj oficiálne spečatený podpismi riaditeľov oboch organizácií!
O prebiehajúcich aktivitách, možnostiach zapojenia sa a samozrejme výsledkoch projektu budeme priebežne informovať.

Túto aktivitu podporuje Fond pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.