Problem s prihlasenim cez Windows

ako sa mi podarilo prihlásiť pri zobrazení chybovej hlášky
image

  1. na klávesnici podržte kombináciu kláves Windows + R a zobrazí sa Vám okno Spustenie
    image

  2. do poľa napíšte certmgr.msc a kliknite OK alebo Enter
    image

  3. zobrazí sa Vám manažér certifikátov a zmažete konkrétne certifikáty
    image

  4. pokúsil som sa opätovne prihlásiť a všetko bez problémov

1 Like