Prístup k elektronickej schránke bez elektronického občianskeho

Podľa zákona o e-Governmente (305/2013 Z. z.) je možné udeliť oprávnenie na prístup k elektronickej schránke v podstate akejkoľvek osobe na základe poverenia (udelenia oprávnenia).
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20151101#paragraf-13.odsek-6

Najjednoduchší spôsob je udeliť oprávnenie napríklad advokátovi alebo komukoľvek, kto má elektronický občiansky a dôverujem mu. Potrebné je vyhotoviť ho v písomnej podobe a odoslať správcovi schránok (Úrad vlády). Úrad vlády do piatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia zriadi prístup pre poverenú osobu.

Následne advokát/poverená osoba zriadi notifikáciu o prijatí správy na obyčajný mail a štatutár by mal byť informovaný o prípadných správach v schránke.

Oprávnenie by malo obsahovať nasledovné údaje (vzorom bol elektronický formulár):
Identifikácia FO, ktorej udeľujem oprávnenie
Meno
Rodné číslo
Priezvisko
Voľby oprávnenia
_Typ autentifikátora _
_Číslo autentifikátora _
Prístup do elektronickej schránky
Platnosť od
_Platnosť do _
Možnosť postúpiť oprávnenie (áno / nie)

Pozn.: Je zrejmé, že takýchto oprávnení bude koncom roka doručených tisíce. Okrem propagácie správcom schránok s snažia propagovať vybavenie si elektronického občianskeho preukazu aj na Ministerstve vnútra. To posielalo firmám list, kde informovali o povinnosti / vhodnosti mať prístup k schránke a vyzývalo na vybavenie si elektronického občianskeho s BOK-om. Poslali to aj mne, hosi ja ako jediný štatutár firmy už mám dávno občiansky aj aktivovanú schránku. (zbytočne vyhodené peniaze na dopis)

Otázkou je, ako bude správca schránok pripravený na povolenie prístupov na základe papierových podkladov. Či bude stíhať lehotu 5 pracovných dni.

nebude … .ale pocas vianoc sme vsetci akysi tolerantnejsi … :slight_smile:

1 Like

Vianoce ma netrápia, skôr ten január. … a plynutie lehôt. :smirk:

Na číslach to lepšie vidno. K 1.11.2016 bolo:

  • zriadených 265027 schránok pre PO zapísané do Obchodného registra
  • z toho aktiovaných (čiže aspoň raz sa do nich prihlásilo) 7842 schránok, to sú necelé 3 percentá

Môžme uzatvárať stávky, koľko bude 31.12. schránok podľa obch.reg. kde sa ešte nikto neprihlásil - môj odhad je viac ako 200000.

Nepresiahne to 100k.
Ale zato 2.1. padne system na hubu, lebo zvyšnych 100 000++ si povie, že už sa tam musím prihlásiť.
Vaša BABA VANGA

prva ukazka:

… ale toto asi nebolo pre nápor štatutárov na úradoch. :slight_smile: Aspoň v mojom okolí na to nejak kašlú. … uvidíme :sunglasses: