Priklad z UK - ustredny portal GOV.UK

3 Likes

Prezentácia o open design v Government digital services (GDS). Video sa, myslím, nerobilo.

https://fosdem.org/2016/schedule/event/osd_osd_in_uk_government/attachments/slides/1134/export/events/attachments/osd_osd_in_uk_government/slides/1134/fosdem_2016_open_source_design_in_the_uk_government_bernardtyers.pdf

https://fosdem.org/2016/schedule/event/osd_osd_in_uk_government/

V princípe sa p. Tyers snažil (zhruba) vysvetliť, že zdroje sú verejne dostupné (design manual, patterns,…), všetky služby pre občanov sú “web by default” a že sa budujú digitálne služby pre občanov, nie webstránky.
Dôležitá myšlienka bola, že aj keď zdroje sú dostupné zvonku, klasický open source spôsob prispievania k projektom nie je úplne možný, pokiaľ človek nie je priamo napojený na “gov.uk” komunitu (nepracuje pre GDS alebo podobne).

Použitie v iných krajinách - USA, Austrália.

2 Likes

https://twitter.com/yahoo_pete/status/920365520108564481