Prihlasovanie do Soc.poisťovne - GRID?

Pozdravujem, neviem či ste niekedy skúšali sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne.
https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/

Na prvý pohľad zaujímave, čo tak dozvedieť sa niečo o údajoch o mne.

Sprístupnenie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca

Podľa § 226 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je Sociálna poisťovňa povinná viesť individuálny účet poistenca a sprístupniť poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu.

Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu nadväzuje na informáciu o stave individuálneho účtu poistenca, ktorá bola zaslaná všetkým poistencom Sociálnej poisťovne a obsahovala údaje o období dôchodkového poistenia do 31. decembra 2003.

Údaje o období dôchodkového poistenia po 31. decembri 2003 sú obsahom informácie o zmenách stavu individuálneho účtu, ktorá okrem údajov o dôchodkovom poistení obsahuje aj údaje o nemocenskom poistení a poistení v nezamestnanosti.

Obsah informácie o zmenách stavu individuálneho účtu určuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca.

Tak šup eID, prihlasujem sa a zrazu … STOP!!! potrebuješ SSN a k tomu info, že nejaké GRID? čo to je? Nuž tu je dôvod…

V zmysle zákona o sociálnom poistení spôsob sprístupnenia informácie o zmenách stavu individuálneho účtu určuje Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa pri sprístupnení uvedenej služby kladie predovšetkým dôraz na bezpečnosť systému, keďže budú sprístupňované osobné údaje o poistencoch.

Získanie prístupu je podmienené osobnou návštevou poistenca v pobočke Sociálnej poisťovne. Po overení totožnosti poistenca na základe predloženého občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a podpísaní dohody o používaní elektronických služieb bude poistencovi pridelená prístupová (GRID) karta, na základe ktorej mu bude umožnený prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu v elektronickej forme.

Čo sú to za spôsoby, takto riešiť nezmyselné veci? dvojnásobné overovanie osoby? načo?