Prieskum trhu na nové webové sídlo NÚCEM

Dobrý deň,
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pripravuje súťaž na obstaranie služieb pod názvom Webové sídlo NÚCEM.

Rada by som využila túto platformu na zverejnenie tejto súťaže a propagáciu súťaže v okruhu firiem, ktorých predmetom činnosti je okrem iného tvorba webových stránok a softvérových riešení. Súťaž chceme prezentovať širšiemu okruhu dodávateľov s cieľom zrealizovať transparentnú súťaž a vybrať kvalitného a spoľahlivého dodávateľa služby.
Aktuálne prebieha tzv. predbežný prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
(Zo zákona o VO nám vyplýva povinnosť skôr, ako začneme samotnú súťaž, vykonať prieskum a určiť predpokladanú hodnotu zákazky.)
Okrem propagácie súťaže a zverejnenia tohto predbežného prieskumu trhu, resp. neskôr aj samotnej výzvy na predkladanie ponúk, je mojim cieľom získanie prípadných pripomienok ku samotnej špecifikácii zákazky,
aby sme mohli presnejšie vymedziť naše požiadavky a upraviť špecifikáciu pre samotnú súťaž.
(maximálny rozpočtový strop pre túto zákazku je 23 000 € s DPH).
Lehota na predkladanie cenových ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 03.08.2016 do 12.00 hod.
Cenové návrhy a prípadne pripomienky a otázky k špecifikácii predmetu zákazky musia byť do tohto termínu doručené
e-mailom na adresu: ivana.pichanicova@nucem.sk.
Vopred ďakujem za konštruktívne pripomienky k súťaži a zapojenie sa do súťaže.
i. pichanicova

5 Likes

Pripájam link k samotnej výzve a špecifikácii.
http://www.nucem.sk/documents/33/profil_vo/web/vyzva_PHZ_novy_web_NUCEM_2016_s_prilohou.pdf
IP