Prieskum spätnej väzby k Prípravným trhovým konzultáciám

Dostal sa k Vám dotazník Slovensko.Digital, ktorý má za cieľ získať spätnú väzbu na prípravné trhové konzultácie (PTK) doteraz realizované štátom alebo súkromným sektorom.

Viacerí z Vás sa zúčastnili doteraz realizovaných PTK zo strany verejnej správy. Zároveň viacerí z Vás máte skúsenosti s týmto inštitútom zo súkromného sektora a preto nás zaujíma, ako inštitút PTK funguje v praxi, ako je využívaný a ako ho aktuálne vy ako firmy hodnotíte.

Vaša spätná väzba k PTK bude využitá ako vstup do analytickej časti nezávislej Hodnotiacej správy e-Governmentu Slovensko.Digital a na prípravu workshopu pre verejnú správu, ktorého cieľom je zlepšiť súčasný spôsob realizácie PTK.

Workshop sa uskutoční v septembri 2019. Workshop bude adresovaný hlavne smerom k verejnej správe ako vyhľasovateľom a organizátorom PTK s cieľom učiť sa z “predchádzajúcich chýb”.

Vyplnenie dotazníka Vám bude trvať pár minút.

Vopred Vám ďakujeme za Váš názor a čas.

Peter Kulich, Slovensko.Digital