Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených údajov: Ministerstvo školstva

Na základe dohody s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spúšťa Dátová kancelária MIRRI podporu zverejňovania najžiadanejších datasetov otvorených údajov v súlade s prieskumom dopytu verejnosti (https://docs.google.com/spreadsheets/d/13uVKtcS4vDHZISeLZvv-0E3Cefmutc8P-CVk0cEf1RM/edit#gid=0) po najžiadanejších datasetoch OD (prieskum realizovaný každoročne v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie).

V septembri 2020 sa budeme venovať ako prvému rezortu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Verejnosťou boli v rámci prieskumu najviac žiadané tieto datasety:

 1. Výstupy z IS športu – dataset nie je zverejnený na data.gov.sk
 2. Iuventa - zoznam školení – dataset nie je zverejnený na data.gov.sk
 3. Odkazy na verejne dostupné vzdelávacie zdroje (portály organizácií rezortu školstva - rozpočtové a príspevkové, školy a školské zariadenia) – zverejnené na data.gov.sk sú len dáta zdrojov pre deti z MRK
 4. Datasety so zameraním na školstvo (vrátane grantových schém) a financovanie školstva (tak úroveň štátu, ako aj kraja a obce/resp. od vysokých škôl cez stredné školstvo až po základné školstvo) – dataset je zverejnený na data.gov.sk, týka sa však len financovania VŠ z verejných zdrojov
 5. Anonymizované údaje z Centrálneho registra študentov a z Centrálneho registra regionálneho školstva – je zverejnený iba Centrálny register študentov (dáta sa týkajú počtu študentov na základe pohlavia na úrovni krajov)
 6. Dáta o školskom systéme (študenti, zoznam univerzít, zoznam odborov, výsledky PIS,… ) – sčasti áno, napr. Digitálna mapa škôl, naplnenosť škôl (stredných), študenti na Erasme

Prosíme Vás týmto o detailnejšiu konkretizáciu, špecifikáciu, pripomienky a komentáre o aký typ (obsahovo, tématické okruhy) dát máte najväčší dopyt, za akým účelom ich žiadate, aby sme to vedeli s daným rezortom konkrétne odkomunikovať a uviesť do praxe, t.j. zverejniť.

Zoznam všetkých zverejnených datasetov MŠVVaŠ je tu: (https://data.gov.sk/dataset/http-www-minedu-sk-otvorene-data)

Následne Vás prosíme aj o návrhy dát, ktoré je potrebné doplniť, ktoré sú žiadané a nenachádzajú sa v tomto zozname. Konkrétne typy, návrhy a požiadavky odkomunikujeme priamo s dátovým kurátom Ministerstva školstva a budeme sa snažiť nájsť riešenie na ich zverejnenie.

1 Like

Ja by som si tento dopyt dovolil obratit: Za predpokladu, ze MŠ SR prevadzkuej dane ISVS, tak datovy kurator v spolupraci s kolegami a dodavatelmi moze ku kazdemu ISVS:

 1. zistit pouzitu DB schemu/strukturu
 2. podla nej navrhnut dataset(-y): typicky pre jednoduche DB tabulky stylom “SELECT *”
  • pri DB v ktorych su osobne udaje samozrejme “SELECT *” nepripada do uvahy, preto treba vhodne navrhnut anonymizaciu, co mozno chapat aj ako “nedame celu tabulku, ale spravime z nej par statistickych prehladov (prehlad = tabulka != povodna zdrjova tabulka)
 3. navrhy datasetov napr. vo forme prazdnych ci ukazkovych CSV (s hlavickou/heardom) a “jednou A4” (per dataset) s pripadnym popisom stlpcekov zavesit napr. sem (alebo inde a tu dat linku)
 4. potom mozeme navrhnut zmeny ci vylepsienia

Hlavnym dovodom takehoto navrhu je to, ze nevieme (my = verejnost) aky je “as is” stav danych ISVS a necheme napr. zbytocne vyvolat naklady na zmeny v ISVS len tym, ze si vypytame povedzme “slpcek B” (lebo si myslime, ze by tam mozno mohol byt) pricom aktualne v danych ISVS “stlpcek B” neexistuje a jeho pridavanie by bolo pridrahe.

2 Likes

https://datalab.digital/ministerstvo-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/

zapis mirror: 17.9.2020_Ministerstvo_skolstva-002.pdf (305.2 KB)

 • Ministerstvo školstva zašle Dátovej kancelárií podrobnú dátovú štruktúru vybraných datasetov
 • Zodpovedný: MŠVVaŠ SR
 • Termín: 30.11.2020

Ma toto niekto? Ping @Rene_Valent

Pytam sa o.i. lebo “datovy audit”, vid napr. Aktualizácia NKIVS 2021 - #14 by hanecak .