Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trnava v správe TT-IT,s.r.o

Obstarávateľ: TT-IT, s.r.o.
Predmet obstarávania: Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trnava v správe TT-IT,s.r.o.
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16909 - DES

Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Hodnota: 322 500,88 Mena: EUR bez DPH