Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa

Obstarávateľ: Mesto Tornaľa
Predmet obstarávania: Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12555 - IPS