„Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Revúca“

Obstarávateľ: Mesto Revúca
Predmet obstarávania: „Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Revúca“
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13142 - IPS