Preinštalovanie EAC_MW_klient cez Linux

prihláste sa ako root a zadajte následujúce príkazy:

  1. najskôr odinštalujte aplikáciu EAC_MW_klient

$cd Aplikacia_pre_eID
$./eac_mw_klient_uninstall.sh
$sudo dpkg –r eac_mw_klient

  1. stiahnite si novú verziu eID
    $ wget https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/linux/ubuntu/Aplikacia_pre_eID_amd64_ubuntu.tar.gz

3 - skotrolujte, či sa skutočne stiahla daná verzia

root@root:/home/root/Downloads# ls
Aplikacia_pre_eID_amd64_ubuntu.tar.gz

4 - rozbaľte

$ tar -xzvf Aplikacia_pre_eID_amd64_ubuntu.tar.gz
Aplikacia_pre_eID_amd64_ubuntu.deb
eac_mw_klient_install.sh
eac_mw_klient_uninstall.sh

5 - nainštalujte

$./eac_mw_klient_install.sh
Inštalujeme balík: Aplikacia_pre_eID_amd64_ubuntu.deb
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
Reading state information… Done

Aplikácia pre eID
Do you want to install the software package? [y/N]:y
Selecting previously unselected package eac-mw-klient.
(Reading database … 228820 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack Aplikacia_pre_eID_amd64_ubuntu.deb …
Unpacking eac-mw-klient (2.0.2) …
Setting up eac-mw-klient (2.0.2) …

6 - nainštalujte Aplikacia_pre_eID_amd64_ubuntu.deb

$ apt install ./Aplikacia_pre_eID_amd64_ubuntu.deb
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
Note, selecting 'eac-mw-klient' instead of './Aplikacia_pre_eID_amd64_ubuntu.deb'
eac-mw-klient is already the newest version (2.0.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

7 - aktualizácia po nainštalovaní

$apt-get update && apt-get upgrade

8 - reštartovanie systému

reboot -h now