Preberanie zásielok oprívneným zástupcom pre deti elektronicky

S mestom komunikujem elektronicky, napríklad mi zasielajú predpisy na platbu odpadu, daní… Keď som ich požiadal aby mi zasielali aj predpisy odpadu pre deti, povedali, že to nemôžu. Je to skutočne tak? Nemôže oprávnený zástupca preberať záslielky za deti elektronicky?

Preberanie by malo fungovat (teda v schranke na slovensko.sk) ale neviem, ci moze urad zaslat dokument niekomu inemu ako adresatovi.
Takze ak maju deti schranku, tak mozu poverit inu osobu na preberanie posty.

Dôležité je, či “dieťa” v danej agende je “spôsobilé na právne úkony”. Ak nie, tak všetky právne úkony robí aj tak právny zástupca detí, ktorému sa samozrejme majú aj zasielať všetky úradné dokumenty v týchto konaniach.

Ináč fyzickej osobe sa elektronická schránka zriaďuje “v deň, keď fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, dosiahne 18. rok veku” (viď. §12.4.c z.305/2013).

Chcel som pozrieť koľko schránok FO je vlastne zriadených, ale príslušný dataset má priviazaný zlý XLS. @Silvi
CSV je v poriadku, schránok pre FO je zriadených 4.944.815.

Veď to je práve to, som zákonní zástupca, takže logicki právo preberať zásielki mám. Neviem však čí právo upravuje možnosť prevziať za maloletého, ktorí nemá elektronickú schránku, preberať poštu do elektronickej schránki rodiča, alebo presnejšie: povinnosť úradu komunikovať s maloletím elektronicky formou zasielania pošty zákonnému zástupcovi, ak o to zákonní zástupca požiada.

Ak také usmernnenie v rámci zákona je, viete mi poslať príslušný paragraf, ktorý by som vedel poslať úradníkom.

Ako je vobec upravena situacia, ze dieta ma 2 pravnych zastupcov? Jednak v elektronickej a jednak aj v paierovej forme.